Inspection

 

Details of Panel Inspection of Vidyalaya conducted during the last three years
 
Year
 
 
2010-11
Sh. A.B. Bhardwaj (AC NVS RO Jaipur)
Sh. Sitaram Meena(Principal JNV Karuali)
Sh. P. Rajarao (Principal JNV
Bharatpur)
Sh. Brijesh Bhardwaj (Lecturer Govt.Sr.Sec. School Bhandarej)
23.7.2010 to
24 .07.2010
2011-12
Sh. A.B. Bhardwaj(AC NVS  RO Jaipur)
Sh. Mahendra Choudhary (Principal,  JNV Jaipur)
Sh. Ramniwash (Principal,  JNV Sikar)
Sh. Chothmal Meena(Principal R.K  Joshi Govt.Sr.Sec. School Dausa)
 
03.10.2011 to 04.10.2011
 
Details of Panel Inspections of Vidyalaya  conducted during the last 3 years
Year
Member of Panel Inspection
Date of Panel Inspection
2005-06
1.Sh.R.Sreenivasan,Asstt.Commissioner,NVS,RO
Jaipur
2. Smt. Chandra Prabha,Principal,JNV.Bharatpur
3. Sh. Rahul Saraswat,Principal,JNV.Swai Madhopur
20.01.2005
2006-07
 
 
2007-08
1.Sh.R.K.Kaushal,Asstt.Commissioner,NVS,RO,
Jaipur
2. Sh. Ram Charan ,Principal, JNV. Kota
3. Sh. R.K.Gupta, Principal, JNV. Alwar
4. Sh. Jamna Lal Meena, Principal, Govt.Sr.Sec.School, Dausa
5. Sh. Mukesh Kr. Sharma,Lecture in Eco. ,Govt.Sr.Sec.School, Baniyana
30.07.2007